top of page

Muzyka jako medycyna

Ta strona jest stroną domową dla publikowanych artykułów i czasopism wykorzystujących terapię dźwiękiem w dziedzinie of medycyna.

Słuchanie muzyki jako promotor przetwarzania emocjonalnego

Szczególny potencjał muzyki w ułatwianiu przetwarzania złożonych negatywnych emocji potwierdzają badania z zakresu psychologii muzyki. Wykazano, że słuchanie muzyki wywołuje złożone przeżycia emocjonalne [2223] oraz wspomaganie wyrafinowanego samoregulującego przetwarzania niekiedy trudnych, osobistych stanów emocjonalnych w życiu codziennym [24]. Co więcej, muzyka często charakteryzuje się – nieco paradoksalnie – przyjemnymi przeżyciami trudnych emocji, takich jak smutek [25]. Argumentowano, że radość ze smutku w muzyce tłumaczy się zdolnością muzyki do jednoczesnego wchłonięcia, a zarazem oddzielenia się od treści afektywnych [2627]. Muzyka w charakterystyczny sposób umożliwia dostęp do różnych stopni emocjonalnych niuansów i intensywności z równoczesną autorefleksją, dystansem i dopracowaną świadomością tych emocjonalnych niuansów [28], wspierając zarówno doświadczenie, jak i konceptualną świadomość uczuć [29]. Ogólnie rzecz biorąc, odkrycia potwierdzają ideę, że muzyka ma szczególny potencjał do autorefleksyjnego przetwarzania złożonych, trudnych, a nawet bolesnych emocji.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6489303/

bottom of page